กระบวนการบรรจุภัณฑ์

สำหรับกระบวนการบรรจุภัณฑ์นั้น แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนด้วยกันค่ะ กว่าจะมาเป็นเครื่องสำอางแต่ละชิ้นนั้นจะมีการบรรจุอย่างไร ลองไปดูกันค่ะ
     1. primary Packaging ในส่วนแรกนะค่ะ คือการบรรจุภัณฑ์ขั้นแรก ซึ่งการบรรจุภัณฑ์ลักษณะนี้ จะเป็นการบรรจุที่ตัวสินค้า/ผลิตภัณฑ์ โดยจะเริ่มจากการขึ้นรูปภาชนะบรรจุ (Forming) ไม่ว่าจะเป็นกระปุก หลอด ขวดต่างๆ และหลังจาก นั้นจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการเติม (Filling) ผลิตภัณฑ์ลงในบรรจุภัณฑ์ และสุดท้ายก็จะถูกปิดผนึก (Sealing) จนกลายมาเป็นเครื่องสำอางที่เราใช้ๆ กันในท้องตลาดค่ะ

 

     2. Secondary Packaging ส่วนถัดมาก็คือส่วนของการบรรจุภัณฑ์ขั้นที่สอง คือการนำตัวสินค้าที่ถูกบรรจุ เสร็จสิ้นจากกระบวนการขั้นแรกมาบรรจุลงหีบห่อ โดยมีกระบวนการจัดเรียง สินค้า (Sorting) และบรรจุลงกล่อง (Boxing) และสุดท้ายการผนึกหีบห่อ (Foliating) เพื่อที่จะได้แพคสินค้าที่บรรจุสินค้าปริมาณมากพร้อมถูกนำส่งต่อไปการใช้

     3.End-of-line ในส่วนสุดท้ายนี้เป็นส่วนของการบรรจุเพื่อขนย้ายสินค้าเพื่อขนส่งไปยังปลายทาง โดยมีกระบวนการจัดเรียงกล่อง หรือแพคเก็จเข้าสู่พาเลท (Palletizing) และปิดผนึกกล่องสินค้า (Wrapping and Sealing) เพื่อส่งออกไปยังลูกค้าค่ะ 

Powered by MakeWebEasy.com