BUSINESS

วิสัยทัศน์

Global No.1 Beauty Group Company

ภารกิจ

เรามุ่งมั่นใช้บุคลากรและทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ ในการจัดหา ผลิตสินค้าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเราเต็มไป ด้วย เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณภาพ ผลิตภัณฑ์มีมูลค่า และการบริการดูแลใส่ใจลูกค้า  

OEM / ODM / OGM

บริษัทอาร์เอ็นแอลเค คอสเมติก ได้ปรับปรุงพัฒนา และผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน ทั้งทางด้าน OEM/ODM วิเคราะห์และพัฒนาโดยทีมงาน R&D ที่มากด้วยประสบการณ์และความชำนาญในแวดวงเครื่องสำอางมาเป็นเวลานาน

1. OEM : Original Equipment Manufacturer
ย่อมาจาก Origianl Equipment Manufacturer หมายถึง การรับจ้างผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ต่าง ๆ ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด โดยใช้การผลิตของเรารวมถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วย เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

2. ODM : Original Development & Design Manufacturer
ODM ย่อมาจาก Original Design Manufactuere หมายถึงการผลิตของโรงงานที่มีรูปแบบการพัฒนาดีไซน์ รูปแบบสินค้าได้เอง และเอาสินค้าเหล่านั้นไปเสนอขายให้ลูกค้าของเค้าอีกทีหนึ่ง
 
 
Market Research and Innovation
การสำรวจวิเคราะห์ตลาด เป็นกุแจสำคัญในการเปิดทางการประสบความสำเร็จในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ บริษัทอาร์เอ็นแอลเค คอสเมติก ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำ ในการทำการวิเคราะห์และสำรวจตลาดความต้องการทางด้านเครื่องสำอาง เทรนเครื่องสำอางเกาหลี วิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ของตลาดเครื่องสำอางเกาหลี เราพร้อมให้ความแนะนำ และตอบทุกคำถามที่ลูกค้าต้องการค่ะ

Business To Business :: B2B Marketing