RnD

ข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

          บนพื้นฐานวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี ณ ปัจจุบัน บริษัทของเราได้ค้นคว้าวิจัย ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมา โดยทีมงานนักวิจัย พนักงานฝ่ายวิจัยของเรา มากซึ่งประสบการณ์การทำงานทางด้านการค้นคว้าทดลองมาเป็นเวลานาน มากกว่า 30 ปี สามารถพัฒนาและวิจัยสินค้า ที่เต็มไปด้วยคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของลูกค้าและให้ความเชื่อมั่นในตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์นั้นมีความปลอดภัยในการใช้งาน

 
  • คิดค้นวิจัยและพัฒนา ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเครื่องสำอางค์
  • พัฒนาฟังค์ชั่นเครื่องสำอาง เช่น ความขาว / ต่อต้านริ้วรอย / ป้องกันแสงแดด / ปัญหาทางด้านผิวหนัง
  • พัฒนาวิจัยเทคโนโลยีใหม่
  • พัฒนาวิจัย คิดค้นคว้าสูตรใหม่ๆ และ ส่วนผสมพิเศษ
  • พัฒนาวิจัย สารสกัดจากธรรมชาติ
  • ศีกษาวิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆ
 

ห้องแลป


เครื่องจักรในการผลิต